Nieuwsbrief april 2016

Bekijk hier de nieuwsbrief van april 2016

Archief


Nieuw in bNb: december-februari

In deze editie Nieuw in bNb vindt u de meest opvallende verbeteringen van de afgelopen maanden.

Cijfers

In het cijferoverzicht is het nu mogelijk om de cijferkolommen samen te stellen op basis van opdrachten in uw eigen planners. Kies aan de linkerkant voor de optie 'Opdrachten uit planner' en maak vervolgens een keuze uit welke planner u de cijferkolommen wilt halen.

Cijfers uit planners

Bij het geven van een herkansing voor een opdracht wordt het oude cijfer bewaard. Bij het samenstellen van een rapportage kan ervoor gekozen worden om het cijfer van voor de herkansing te gebruiken, of het cijfer van na de herkansing, of het gemiddelde van beide.

Bij een opdracht is het nu mogelijk om de voortgang, de score en de analytics te bekijken. Klik hiervoor in het cijferoverzicht op de titel van een opdracht en maak vervolgens een keuze.

progress

Inloggen via SSL

Het inloggen via de website wordt nu beveiligd via het SSL-protocol. Dit is in de browser te zien door het (groene) slotje in de adresbalk en de aanduiding https://
Hiermee wordt de verbinding tussen computer en website versleuteld.

Overige

 • Ingevoerde linkjes in een open-vraag of in een bericht op het prikbord zijn nu automatisch klikbaar.
 • In een planner wordt er bij een Warming-up opdracht nu ook vermeld aan leerlingen of ze de Warming-up al gemaakt hebben en de behaalde score.
 • In het cijferoverzicht is zichtbaar hoeveel minuten leerlingen aan een opdracht hebben gewerkt. Deze tijd geeft een indicatie.

Nieuw in bNb: oktober-november

In deze editie Nieuw in bNb vindt u de meest opvallende verbeteringen van de afgelopen maanden.

Voortgang volgen

U kunt nu de voortgang van een klas binnen een opdracht volgen. Klik op de Cijfer-pagina van een klas op de titel van een opdracht. U ziet nu een tabel met daarin de leerlingen, de vraagnummers en of de leerling deze vraag al beantwoord heeft.

Voortgang

Nieuw server platform en verhuizing

De webserver van BeatsNbits is verhuisd naar TRUE en meteen voorzien van de laatste server software. Hiermee is de website nog iets sneller geworden en is een betere bereikbaarheid gegarandeerd.

Overige

 • Knoppen om antwoorden zichtbaar te maken bij een vraag worden op touch-devices nu standaard zichtbaar boven de vraag geplaatst, in plaats van zichtbaar te worden bij het klikken op een vraag.
 • Tijdelijk work-around voor een bug in iOS8, waarbij het klikken op de rode afspeelknop van YouTube filmpjes niet meer werkte.
 • RTTI scores van leerlingen zijn nu zichtbaar bij (samengestelde) toetsen.
 • Verbetering interface Opdrachten Instellen. Start- en eindtijd kunnen nu direct vanaf het hoofdscherm ingesteld worden.
 • Gemiddelde cijfer is zichtbaar in rapportages per opdracht en per klas.
 • Leerlingen worden nu per klas gegroepeerd in de dropdownbox op de projectenpagina.

Nieuw in bNb: september

In deze editie Nieuw in bNb vindt u de meest opvallende verbeteringen van de afgelopen maanden.

Niveau 1

Niveau 1 is naar aanleiding van input uit de klankbordgroep herzien. De speelstukken zijn voorzien van muziektheorie behorend bij het speelstuk. Daarnaast heeft elke periode van leerjaar 1 en 2 een Instrument Special. Hierin wordt een instrument uitgelicht met daarbij een aantal opdrachten.

Meerdere docenten per klas

Er kunnen meerdere docenten per klas ingesteld worden. Elke klas heeft zoals nu één hoofddocent en kan daarnaast meerdere andere docenten hebben. Deze docenten hebben toegang tot het leerlingvolgsysteem van de leerlingen in deze klas en kunnen ook opdracht nakijken, dit is bijvoorbeeld handig voor stagiaires.

Leerlingen kijken eigen opdracht na

In het overzicht met na te kijken opdrachten kunt u er als docent nu ook voor kiezen om bepaalde opdrachten door de leerling zelf na te laten kijken. De leerlingen krijgen dan het antwoordmodel te zien van de open vragen en beoordelen vervolgens zichzelf. Achteraf kunt u deze beoordeling via het volgsysteem bekijken en eventueel wijzigen.

Overige

 • Er kan in het cijferoverzicht per klas nu ook een cijferkolom worden toegevoegd met een beoordeling onvoldoende, voldoende of goed
 • Optie om meerdere klassen te selecteren bij het starten van een toets
 • Leerlingen kunnen nu een logboek bijhouden waarin ze bijvoorbeeld vragen voor een les neer kunnen zetten.