Wat is BeatsNbits

BeatsNbits is de web based internetmuziekmethode
voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs,
inclusief het tweetalig onderwijs (TTO).

BeatsNbits werkt op alle (bring your own) devices.

Bekijk de film voor een eerste indruk

BeatsNbits en 21st century skills

Leerlingen ontwikkelen op school vaardigheden, competenties en attitudes die van belang zijn om in onze
21ste eeuwse samenleving te functioneren:

 • samenwerken, communiceren en ondernemen;

 • kritisch nadenken en probleemoplossend denken en handelen;

 • mediawijsheid en creativiteit;

 • een nieuwsgierig, onderzoekende houding.

BeatsNbits biedt ruimte aan de ontwikkeling van deze 21st century skills.

Leren gebeurt overal

BeatsNbits biedt ruimte voor informeel leren (leren dat voortvloeit uit de dagelijkse activiteiten op het werk, thuis of in de vrije tijd) in de formele setting die de school nu eenmaal is. Leren is niet meer plaats of tijdgebonden want het internet verbindt het leren op school met het leren thuis of elders en vergroot de actieradius van het leren. Lineaire leerprocessen kunnen haaks staan op de leerbehoefte van leerlingen.

BeatsNbits biedt ruimte aan meer intuïtieve leerroutes die aansluiten op leerbehoeftes die een leerling op een bepaald moment heeft. Kennis is subjectief en bruikbaar, op te roepen daar waar het nodig is.

BeatsNbits speelt in op onze netwerksamenleving; de mediawijsheid van leerlingen; is interactief en wijst de weg.

 • Er zijn door de docent gemaakte planners.

 • Het is mogelijk al dan niet automatisch feedback te (laten) geven.

 • Het is mogelijk binnen de omgeving met elkaar te communiceren.

 • Multimediale bronnen bieden een schat aan informatie.

 • Oefeningen en trainingen zijn interactief.

 • Interactieve meespeelversies van liedjes en speelstukken zorgen voor flow ook bij huiswerk-muziek-maken.

 • Instructiefilmpjes geven informatie over hoe je instrumenten bespeelt en hoe je de stem gebruikt.

 • Muziektheorie ook via Flipping the classroom-filmpjes.

Leren is duurzaam

BeatsNbits legt de basis voor een leven lang (muziek)leren. Ook bij muziek is leren een sociale activiteit, die je op basis van gezamenlijke interesses en nieuwsgierigheid vooral met en ook ten diensten van anderen doet.

BeatsNbits biedt vormen van samenwerkend leren in combinatie met opdrachten die kritisch denken en handelen stimuleren en een beroep doen op creativiteit.

 • Luisteropdrachten die leerlingen uitdagen om niet uitsluitend het antwoord, maar ook de weg naar het antwoord te vinden.
  Het verkrijgen van inzicht via probleemoplossend luisteren is hierbij de essentie.

 • Musiceeropdrachten die via samenwerkend leren tot een eindpresentatie leiden.

 • De opdrachten in het onderdeel On Stage gaat het om (opnieuw) creëren.
  Performen, live of via media, staat centraal evenals de talentontwikkeling van elk individueel groepslid.

 • Projecten geven de leerling ruimte om vanuit een gezamenlijk muzikaal fenomeen een eigen weg te kiezen
  en dit naar eigen idee en met anderen uit te werken.

BeatsNbits is opbrengstgericht

Docenten helpen leerlingen met doelgericht werken; zetten in op de ontwikkeling van leerstrategieën en begeleiden leerlingen in het monitoren van het leren zodat leerlingen uiteindelijk zelfregulerend leren werken.
Omdat leren niet tijd- en plaatsgebonden is, is het zaak dat de docent tools tot zijn beschikking heeft om individuele leerprocessen te monitoren en de opbrengst van het leren in kaart te brengen.
De technologie van BeatsNbits maakt de vorderingen van leerlingen inzichtelijk en meetbaar.

  Voor de docent
 • Planners met verwijzingen naar onderdelen naar keuze.

 • Automatisch of handmatig nakijken van opdrachten.

 • Automatische of handmatige feedback (laten) geven.

 • Rapportages samenstellen op basis van gekozen onderdelen.

 • Zichtbaar maken van sterke(re) en zwakke(re) punten per leerling op diverse kennisgebieden
  (melodie, ritme, harmonie, kleur, uitvoering) en op vier cognitieve niveaus (RTTI)

 • Zwakke(re) en snelle(re) leerlingen kunnen op een ander niveau gezet worden.

 • Binnen de omgeving kan met leerlingen gemaild worden.

 • Aanvullende informatie kan via bestanden aan leerlingen worden gemaild of in de planners worden geplaatst.

 • Voor de leerling
 • De leerling kan zelf zijn opdrachten nakijken.

 • De logboekfunctie in het leerling- gedeelte kan gebruikt worden om bijvoorbeeld samenvattingen te maken
  of voor een ontwikkelingsportfolio.

 • Het prikbord is een communicatiemiddel voor docent en de klas.
  Berichten zijn zichtbaar voor docent en de geselecteerde klas.

 • Notities kunnen (ook door de docent) toegevoegd worden.
  Deze zijn altijd weer op te roepen en verwijzen meteen naar de betreffende webpagina.

 • De inhoud is actueel.

De performance is de basis voor het leren

BeatsNbits gaat vooral over samen muziek maken. Zingen, spelen, creëren in groepsverband is de basis van BeatsNbits. Leerlingen doen in BeatsNbits actief kennis op en delen ervaringen, ontwikkelen vaardigheden en verwerven inzicht. De performance maakt leren niet alleen betekenisvol, inspirerend en plezierig maar verankert het ook.

 • De speelstukjes bieden voor ieder groeps- en individueel niveau voldoende uitdaging.

 • Er is ondersteuning bij het spelen in de vorm van Warming up; instructiefilmpjes;
  meespeel-multi-tracks; training en samenvatting van de muziekleer per speelstuk in woord en beeld.

 • De liedjes zijn verschillend in karakter, van evergreen tot actueel en soms meerstemmig.

 • Er is ondersteuning bij het zingen in de vorm van zanginstructiefilmpjes,
  meespeel-multi-tracks, instructiefilmpjes voor drums, gitaar en basgitaar.

 • On Stage opdrachten dagen de leerling uit om zelf instrumentaal, vocaal en elektronisch te
  componeren en uit te (laten) voeren.

 • Projecten geven een uitvoering een plek in een thematische (multidisciplinaire) context.

 • Het performen en de voorbereiding van de performance vindt plaats op individueel-, groeps- en klasniveau.

Opbouw

In leerjaar 1 komen klank en betekenis aan de orde.
 1. Melodie begint bij melodie.
 2. Ritme en maat begint bij maat en ritme.
 3. Samenklank begint bij harmonie en meerstemmigheid.
 4. Uitvoering begint bij uitvoering.
In leerjaar 2 komen klank, betekenis en vormaspecten van muziek aan de orde.
 1. Lovesongs begint bij de betekenis van muziek.
 2. Dance begint bij de relatie tussen beweging en (Dance)muziek.
 3. Festivals begint bij de sound van muziek.
 4. Media begint bij de functie van muziek in de media.
Leerjaar 3 verbreedt de aandacht naar muziek uit diverse culturen en focust op aspecten die dichtbij de leerling staan: games, liedjes schrijven, dansen.
 1. Dancelab gaat over dansmuziek uit het verleden en het heden en uit verschillende stijlen.
 2. Songlab gaat over liedjes maken, singer-songwriters, klassieke liederen, en de hook.
 3. Games gaat over de relatie tussen muziek en beeld.
 4. Tourist Information gaat over muziek uit bekende en minder bekende landen.

In On Stage staan 60 instructiefilmpjes die laten zien hoe je basgitaar, drums, gitaar en toetsen leert spelen en hoe je moet zingen. Ook het maken van eigen muziek wordt hierin aangemoedigd.

De projecten kunnen naast of in plaats van periodes gebruikt worden.

Docenten over BeatsNbits

 • Mijn directie is erg tevreden, BeatsNbits kost minder dan onze vorige methode.

 • Mijn leerlingen halen nu 1,5 punt hoger voor hun toetsen.

 • Probleem gemeld, binnen een minuut was het opgelost. Snelle actie van de helpdesk.

 • Ik houd nu meer tijd over voor het lesgeven

 • Mijn leerlingen en ik leren iedere dag van BeatsNbits. Ik heb nogal veel kinderen van mijn eigen collega's in de klas.
  En gedurende de pauze in de lerarenkamer of als ze mij tegenkomen op het schoolplein krijg ik alsmaar zeer positieve reacties.
  Ze zeggen o.a. dat hun zoon/dochter met plezier aan deze methode werkt en nuttig bezig is.

 • Het is ongelooflijk hoe bNb zijn klanten op hun wenken bedient!

 • Zowel ik als de leerlingen hebben het erg naar ons zin met de methode.
  Het zet mij ook aan tot aan totaal andere, meer creatieve manier van lesgeven. Complimenten!

 • Primeur: zieke leerling maakt op afstand, tijdens het lesuur, een toets tegelijk met de klas!

Wie maakt BeatsNbits?

 • Michel Berendsen
  Lerarenopleider en vakdidacticus Universiteit Utrecht
  Muziekredacteur Kunstzone
  Auteur Duurzaam Muziekonderwijs

 • Joost Niekus
  Docent Muziek op NSG Groenewoud
  Docent Liedbegeleiding ArtEZ conservatorium

 • Robin van Rootseler
  Web developer

 • Leon Vliegen
  Hoofdvakdocent Opleiding Docent Muziek (op Maat) ArtEZ conservatorium
  Auteur Duurzaam Muziekonderwijs

 • Rogier Wiertz
  Docent muziek op het Christelijk Lyceum Delft

 • Anne Ziel
  Docent muziek Liemers College

Wat kost BeatsNbits

De af-fabrieksprijs van een leerlinglicentie BeatsNbits is € 24,95 (incl. 21% BTW).

Neem contact met ons op voor afname van meerdere licenties of voor het afsluiten van een meerjarencontract.

VO-digitaal