Auteursrechtvoorbehoud

Op de inhoud en vormgeving van BeatsNbits rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Vodix B.V. c.q. rechthebbende.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

De met onze Diensten en op onze website aangeboden Bladmuziek is auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor het gebruik ten behoeve van onze Diensten verkregen van FEMU. Het is niet toegestaan de Bladmuziek te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.